De doelen van het Programma Schone Stranden zijn de volgende voor het jaar 2021:

Hoofddoel: schone(re) stranden in NL

Doelen en subdoelen:

 1. Er ontstaat minder zwerfafval op het strand
  1. Er zijn minder bronnen, minder materialen die zwerfafval kunnen worden
  2. Mensen laten minder achter/gooien minder weg (gedrag)
 2. Er wordt meer/beter opgeruimd op het strand
  1. Door beheerders
  2. Door anderen: stakeholders, vrijwilligers
 3. We weten hoe schoon het is, waar we naartoe willen en wat stakeholders doen.

 

We richten ons niet op de strandbezoeker zelf, maar op drie deeldoelgroepen, met de daarbij behorende doelgedragingen:

 1. Gemeenten
  1. Schoonmaken strandgebied, vaak gedelegeerd aan aannemers en paviljoenhouders
  2. Aanleg en beheer afvalbakken
  3. Gedragsbeïnvloeding strandbezoekers (zowel schoon- als participatiegedrag)
  4. Goede schoon-afspraken en samenwerking met paviljoenhouders en NGO’s/vrijwilligers
  5. Rol in monitoring
 2. Paviljoenhouders
  1. Minder/geen gebruik van potentieel vervuilende plastic items
  2. Aanleg en beheer afvalbakken
  3. Schoonmaken (eigen gebied en in eventueel beheergebied)
  4. Beinvloeden schoon- en eventueel opruimgedrag van klanten
  5. Afstemmen en samenwerken met gemeente en eventuele andere beheerders
  6. Rol in monitoring
 3. NGO’s
  1. Organiseren opruimacties met uitstralend effect naar niet-deelnemers
  2. Agendering schoon bij beheerders en beleidsmakers
  3. Beinvloeden/faciliteren participatiegedrag achterban/strandbezoekers
  4. Rol in monitoring

 

Programma-activiteiten waarmee we deze doelgedragingen kunnen versterken zijn:

 

 • Monitoring en agendering

   

  1. Schoonmetingen op toeristische stranden, publicatie van resultaten
  2. Erkenning en publiciteit goed presterende stranden en paviljoens.
  3. ontwikkelen en uitvoeren aanvullende acties tbv activeren eventueel achterblijvende gemeenten en paviljoens

 

 • Kennisuitwisseling en netwerkversterking

   

  1. Organiseren voorjaarsbijeenkomst, met alle deeldoelgroepen uitgenodigd
   Focus op schoon, presentatie van en input op jaarplan, pitch van highlights van partners afgelopen jaar (mede uit activiteiten monitor), ophalen thema’s/aandachtspunten (, Corona-afval?, duurzaamheid?…)
   KIMO pakt op met KMVK en SNL.

    

  2. Aparte kennisuitwisselsessies voor gemeenten, paviljoenhouders en NGO’s
  3. Bijdrage/medewerking aan landelijke strand/kustdagen
 • Ondersteuning op aanvraag

   

  1. Maatwerkadvies op schoon voor gemeenten, paviljoenhouders, NGO’s en andere strandstakeholders op schoon.
  2. Tender voor ontwikkeling innovatieve ideeën/projecten/producten/diensten tbv schone stranden.
 • Maken en delen van informatie- en kennisproducten

   

  1. Site, activiteitenkalender, downloadpagina en nieuwsbrief
  2. Uitvoeren activiteitenmonitor gemeenten: wat hebben ze gedaan en wat zijn de plannen
  3. Uitvoeren activiteitenmonitor strandpaviljoens: wat hebben ze gedaan en wat zijn de plannen
  4. Onderzoek naar schoondoelstellingen voor stranden
  5. Verkenning apps voor schone stranden
  6. Ruimte voor onderzoek/ontwikkeling/projecten nav breed gedragen behoeften
 • Versterken samenwerking met andere organisaties
  Wat kunnen wij betekenen voor hen en zij voor ons mbt schone stranden?

   

  • Kustpact, Kustdagen, Programma Kust, NBTC, NKV
  • Landschappen NL/Groene stranden
  • Waterschappen (UvW) en provincies (IPO?)
  • Reddingsbrigades
  • Achterland (campings, bungalowparken, supermarkten, hotels, restaurants, snacktenten)
  • Deltaprogramma Kust
  • Programma Schone rivieren
  • Versnellingsgroep Plastic Vrije Wadden Zee en Samenwerkingsconvenant Schone Schelde
  • Oeverprogramma RWS
  • Leveranciers paviljoens