Op 21 juni vond de digitale kennissessie plaats van Programma Schone Stranden. Er kwamen verschillende interessante onderwerpen aan bod met betrekking tot strandbeheer en zwerfafval. De deelnemers delen hun ervaringen en suggesties om de stranden schoner en milieuvriendelijker te maken.

Metingen en strandverkiezingen

Een van de besproken onderwerpen is de Schoonste Strandverkiezing. De eerste ronde strandinspecties zijn voltooid, en de tweede ronde is volop bezig. Bij deze tweede ronde beoordelen de inspecteurs niet alleen het schoon zijn van de stranden , maar ook hoe schoon de strandpaviljoens zijn.

Hoewel de strandinspecteurs goede instructies hebben gekregen, ontstaan er bezorgde geluiden dat er verschillen in de beoordeling kunnen ontstaan tussen de diverse strandinspecteurs, ondanks dat er duidelijke instructies zijn gegeven. Consistente inspectieparameters en een uniforme beoordelingsmethode zijn van essentieel belang om een objectief beeld te krijgen van de strandcondities. Daarom stuurt de organisatie, vóór de tweede ronde start, een reminder naar de strandinspecteurs om goed mogelijk rechtlijnige scores uit te delen. Omdat de Schoonste Strandverkiezing nog steeds ervaren wordt als een competitie tussen de gemeenten (‘Wie heeft het schoonste strand?’), kunnen de kleine verschillen potentieel leiden tot een gevoel van winst of verlies.

Dit geldt ook voor het bereiken, behouden of misschien zelfs verliezen van de hoogste 4-sterrenstatus, waarbij het soms op tienden van punten gaat. Daarop volgt overeenstemming dat het misschien beter is om in te zetten op het belonen van de 4-sterrenstatus in plaats van de nadruk te leggen op ‘wie heeft het schoonste strand?’. Dit wordt meegenomen en zal worden geëvalueerd.

Op 27 juli zal de uitreiking van de Schoonste Strandverkiezing plaatsvinden op Ameland. Voor meer informatie en aanmelden, ga naar de website van de strandverkiezingen.

Afvalscheiding op stranden

Een ander belangrijk thema is de afvalinzameling op en rond het strand. Zo heeft gemeente Noordwijk sinds kort ondergrondse afvalbakken waarin de strandbezoeker hun afval in drie stromen kan scheiden: papier, klein gft en restafval. Vorig jaar was er al een gelijkaardige pilot met containers. Dit was een succes, ondanks dat de containers al snel vol raakten. Dit leidde tot ruis in de scheiding. Daarom zijn nu ondergrondse afvalbakken geïnstalleerd. Dit geeft een grotere capaciteit en dragen daarnaast bij aan een schoner en esthetisch aantrekkelijker strand.

Ook Stichting Strandexploitatie Veere deelt hun ervaring in afvalscheiding, ook in drie stromen: PMD, glas, en restafval. Dit blijkt bij hen zeer succesvol te zijn. Ook zijn de 400 afvalbakken vervangen door 20 afvalstations met elk een capaciteit van 3,5 kuub. Dit staat een stuk mooier en strandbezoekers blijken bereid om hun afval wat verder mee te nemen.

Blauwe vlag, waterkwaliteit

Daaropvolgend kwam er een toelichting over het behoud van de Blauwe Vlag-certificering voor stranden. Er zijn zorgen over de waterkwaliteit op bepaalde locaties. De aangehouden waterkwaliteitscriteria om te bepalen of zwemwater de ‘Blauwe Vlag’ verdient, zijn gebaseerd op de Europese zwemwaterrichtlijn. Deze richtlijn wordt Europa-breed aangehouden. Het voordeel van het aanhouden van deze richtlijn is dat er door heel Europa dezelfde criteria worden gehanteerd, wat leidt tot vergelijkbare resultaten. Het nadeel is dat de Blauwe Vlag de aanwezigheid van PFAS niet kan meenemen in de beoordeling. Deze is namelijk nu niet opgenomen in de Europese zwemwaterrichtlijn.

De Blauwe Vlag werkt graag samen met de strandinspecties, zodat opvallende zaken met elkaar gedeeld kunnen worden.

Strandborden met schoon-boodschap

Diverse stranden in Zuid-Holland hebben een onderbord op de strandborden geïnstalleerd gekregen, die op een positieve manier bijdragen aan gedrag om je eigen afval op te ruimen. Deze panelen (zie foto) kunnen besteld en geplaatst worden in overleg met de betreffende provincie/hoogheemraadschap/omgevingsdienst. Neem voor meer info contact op met het secretariaat van Programma Schone Stranden.

Raamstickers

Een andere manier om het schoon-gedrag te beïnvloeden is het plaatsen van (raam)stickers. Rijkswaterstaat heeft daartoe verschillende varianten laten ontwikkelen, zie Toolbox (raam)stickers ‘Help jij ook mee?’ – Schouders onder schoon, zie foto.

Onlangs is een pilot uitgevoerd om te kijken hoe ze het beste aan strandgerelateerde ondernemers kunnen worden aangeboden. Goeree-Overflakkee en Heemskerk melden zich in de sessie ook aan. Wil je ook in jouw gemeente de strandondernemers laten benaderen? Neem dan contact met ons op!

Campagnemateriaal

Door Rijkswaterstaat worden twee soorten schoon-campagnes aangeboden, bedoeld om bezoekers aan te zetten tot schoon-gedrag:

Deze toolboxen bevatten veel materiaal die helpen met het gebruiken en toepassen van de campagne tegen zwerfafval, van handleidingen tot ontwerpen voor posters.

De ontwerpen zijn getest en gratis te downloaden en te gebruiken.

Van de laatstgenoemde toolbox waren nog vier banners beschikbaar. Deze zijn weggegeven aan de gemeenten Noordwijk en Goeree-Overflakkee.

Pilotprojecten

Er is ook dit jaar een pilotprojectaanvraagronde geweest. Een tweetal initiatieven zijn daarvoor in aanmerking gekomen.

Het eerste initiatief is van gemeente Bloemendaal, in samenwerking met paviljoens en een vrijwilligersorganisatie. Zij gaan samen onderzoeken in hoeverre strandbezoekersafval bereid zijn om afval te scheiden en in hoeverre dit invloed heeft op het schoon zijn van het strand.

Het tweede initiatief is in gemeente Zandvoort, waar een pilot start om met statiegeldglazen te gaan werken die bij alle Zandvoortse strandpaviljoens in te leveren zijn.

Artikelen in Strandmagazine

Er verschijnen regelmatig artikelen in Strandmagazine over acties t.b.v. schone stranden. Als je een mooi project/resultaten hebt en je wilt daarover laten publiceren, neem dan contact op met Stephan van Strand Nederland.

Strandafvalzakjes en palen

De nieuwe voorraden strandafvalzakjes zijn goed afgenomen. Ze zijn door eigen inkoop goedkoper aangeboden en hebben een beter ontwerp. Door samenwerking met Ola kunnen ze eventueel nog goedkoper worden aangeboden.

Er zijn nog vier palen voor de zakjes gratis beschikbaar vanuit het programma. Uiteraard kunnen ze ook gewoon besteld worden bij Strand Nederland.

Ten slotte zijn er nog een aantal data voor in de agenda:

27 juli: Uitreiking Schoonste Strandverkiezing

9-10 november: Landelijke stranddagen. Deze zullen in Den Helder plaatsvinden.