Op donderdag 7 april jl. vond er eindelijk weer een fysieke stranddag plaats bij strandpaviljoen Zomertijd in ‘s Gravenzande. Deze stranddagen worden al jaren georganiseerd door Rijkswaterstaat, Stichting KMVK, KIMO en Strand Nederland, maar konden vanwege COVID-19 twee jaar niet doorgaan. De belangstelling was met zo’n 75 deelnemers goed te noemen.

Dagvoorzitter Bas de Jong (Strand Nederland) gaf allereerst de gelegenheid aan wethouder Pieter Varekamp van de gemeente Westland voor een hartelijk welkomstwoord. De sfeer zat er al snel goed in. Het was bemoedigend te zien hoe iedereen elkaar weer begroette of zich juist voorstelde. Immers, in die jaren zijn er soms ook diverse wisselingen van de wacht geweest. Het bleek ook dat deze fysieke bijeenkomst verbindingen legde en aanzette tot actieve deelname. 

Programma Schone Stranden

Na het welkomstwoord was het aan Youp Schaacke (KIMO) om de deelnemers mee te nemen in de behaalde resultaten van Programma Schone Stranden in 2021. Ook de plannen en ideeën voor 2022 en verder werden hierbij niet geschuwd. Zo zijn er diverse plannen om diverse stakeholders, die een rol kunnen spelen aan schonere stranden, mee te nemen in toekomstige plannen. Dit zijn bijvoorbeeld horeca en winkels vlak achter de kust. Hier komen veel strandbezoekers vandaan en zij verbinden het (nabije) achterland met de kust.

Ook riepen we aanwezigen op om actief mee te denken over het Programma Schone Stranden middels een aantal oproepen:

  • Zoek je tips die bijdragen aan een schoner strand? Kijk dan op  de checklist van schonestranden.nl.
  • Ook dit jaar komt er weer een pilotproject. Nadere informatie zal volgen via schonestranden.nl en per e-mail. Hou dit dus goed in de gaten!
  • We willen stakeholders die vlak achter het strand acteren (hotels, huisjesverhuurders, campings, supermarkten, winkels, etc.) ook betrekken bij de gedeelde boodschap om het strand schoon te houden. Wil je hierover meedenken of heb je nog tips/suggesties? Mail dan naar het secretariaat van Programma Schone Stranden (KIMO Nederland en België)

De Weggeefactie

Vanuit Programma Schone Stranden loopt er een weggeefactie. Voor elk van de stakeholders (gemeenten, paviljoenhouders, vrijwilligersorganisaties) die het Programma wil betrekken, is er nog enige ruimte.

  • Gemeenten kunnen tot max €500,- aanvragen,
  • Paviljoenhouders tot €250,- 
  • Vrijwilligersorganisaties kunnen grijpers en afvalringen aanvragen. 

Op schonestranden.nl/weggeefactie staat hoe je in contact komt en wat de voorwaarden zijn. Let wel: op is op. 

Strandinspecteur worden?

Daarnaast kun je je nog opgeven om inspecteur te worden van de verkiezing voor de Schoonste Strandverkiezing 2022. Je kunt je nog opgeven om inspecteur te worden! 

 We zijn nog op zoek naar drie strandinspecteurs voor de regio’s:

  • Zuid-Hollandse eilanden
  • Kop van Noord-Holland 
  • Terschelling

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de projectleider van de Schoonste Strandverkiezing, Bas de Jong.

Het verdere ochtendprogramma

Daarna volgden nog enkele zeer afwisselende presentaties. Als eerste kwam een businesscase om als paviljoen van het gas af te gaan door middel van zonne-energie, waarop een levendige discussie volgde. Er was geen unanimiteit wat de sfeer goed aanscherpte. Vooral de vraag in hoeverre je als paviljoenhouder dan afhankelijk bent van subsidie om de transitie rendabel te maken, leefde sterk.

Ook mochten enkele clean teams, zoals Recycle Valley, Plastic Circle/Juttersgeluk en Litterguards, hun projecten en successen delen. Door het goede voorbeeld te geven, krijgen zij al veel medewerking van strandbezoekers en wordt het strand een stuk beter opgeruimd.

Als afsluiting voor de lunch werden er nog drie QualityCoast-awards door Freddy van der Brugge van Vereniging Kust en Zee uitgereikt aan drie gemeenten. Deze award is een Europees keurmerk voor duurzame ontwikkeling van kustgemeenten als geheel. Dit keurmerk wordt toegekend aan kustgemeenten die eerlijke voorlichting geven over hun inspanningen voor duurzaamheid en over hun plannen voor verdere verbetering.

Westvoorne en Goeree-Overflakkee werden bekroond met een Platinum QualityCoast award. Gemeente Katwijk mocht een Gouden QualityCoast award ontvangen. Gefeliciteerd!

In de middag, na de heerlijke lunch door het geweldige team van Zomertijd, volgden er nog drie deelsessies.

De middag

Terwijl een aantal deelnemers meegingen voor een parallelle sessie over de Blauwe Vlag, liep het hoofdprogramma door met een sessie over strandpaviljoens en economische zekerheid. Hoe kunnen strandpaviljoens zich voorbereiden op de toekomst? Hoe kunnen strandpaviljoens meer zekerheid creëren? Er volgen discussies over het Recht van Opstal, de onroerend goed status en het opnemen van strandpaviljoens en (strandhuisjes) in het Kadaster en/of in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Het is in ieder geval een belangrijk punt van zorg dat onder de aandacht van het ministerie is gebracht. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

De tweede middagsessie, met iedereen weer aanwezig, gaf ruimte aan het Zeeuws landschap en het Groene Strand. Daar gingen ze in op het bereiken van samenwerking met strandstakeholders ten behoeve van het verminderen van de impact op het strand. Dit gebeurt op vrijwillige basis en is dus niet een verplichting. Kleine veranderingen in gewoonten of strandgebruik kan daarbij al een grote invloed hebben. Bijvoorbeeld: rij met je auto niet op de hoogwaterlijn of bij de branding, om foeragerende vogels niet te storen. Gebruik liever andere, met elkaar afgesproken, rijstroken op het strand.

De derde en laatste sessie was een dynamische en interactieve. Hierbij ontstond een levendig en geanimeerd gesprek over strandveiligheid. In deze sessie ging het vooral over de preventieve kant van de strandveiligheid en een rol die paviljoenhouders hierin kunnen spelen. Men zocht vooral naar harmonisatie en samenhang.

Ten slotte was het tijd voor de borrel en het was goed om te zien hoeveel mensen daarvoor bleven plakken. Dat was lang niet alleen voor de heerlijke borrelplanken die voorbijkwamen. Het was een gezellige dag geworden die allen weer wat dichter bij elkaar bracht.

(fotografie: Ben Damen en Youp Schaacke)