De Green Deal Schone Stranden is op 20 november 2014 door 35 partners ondertekend. Na de ondertekening van de Green Deal is een regiegroep opgericht. De groep bestaat uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Nederland Schoon, Stichting De Noordzee, Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit, Strand Nederland en KIMO Nederland en België. De regiegroep en de partners hebben zich in de Green Deal gecommitteerd aan een samenwerkingsverband voor schonere stranden. Hierbij wordt beoogt om lokale initiatieven beter op elkaar af te stemmen en kennis te verspreiden. Daarnaast worden nieuwe acties opgezet en ontplooid om de stranden schoon te maken, maar ook nieuwe vervuiling te voorkomen. Hiermee sluit de Green Deal aan op de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM). Voor u ligt de jaarrapportage voor 2015 met een overzicht van de huidige stand van zaken. Hierbij wordt terug gekeken op de winsten die we reeds hebben behaald, maar ook op de punten waar nog verbetering mogelijk is. Daarnaast kijken we vooruit op het jaar 2016 en onze visie op 2020.