De Green Deal Schone Stranden is op 20 november 2014 door 35 partners ondertekend. Na de ondertekening van de Green Deal is een regiegroep opgericht. De groep bestaat uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Nederland Schoon, Stichting De Noordzee, Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit, Strand Nederland en KIMO Nederland en België. Hiermee is iedere groep stakeholders vertegenwoordigd in de regiegroep

De Green Deal Schone Stranden is in de eerste plaats een kennisnetwerk, samenwerkingsverband en stimuleringsplatform. De regiegroep en de partners hebben zich in de Green Deal gecommitteerd om samen te werken aan structureel schonere stranden. Hierbij wordt beoogt om lokale initiatieven beter op elkaar af te stemmen en opgedane ervaring te delen. In 2020 moet het kennisnetwerk op zichzelf kunnen staan, gedragen door alle partners.