In het kader van Programma Schone Stranden, liep er een pilotproject met twee Clean Teams. Deze clean teams zijn op stranden aanwezig en dragen bij aan schonere stranden. Zij willen het gedrag van de strandbezoekers helpen veranderen zodat de strandbezoekers helpen (hun eigen) afval op te ruimen. Deze clean teams zijn Beach Busters en Litter Guards. Zij gaan met een positieve attitude in gesprek met deze bezoekers, delen afvalzakjes uit en geven, al opruimend, het goede voorbeeld.

Onderzoek

Het Programma Schone Stranden heeft hen gevraagd om onderzoek uit te voeren naar de rol en effectiviteit van hun aanwezigheid en acties op gedragsverandering van de strandbezoekers. Dit hebben zij gedaan door op vergelijkbare manier te werk te gaan. Ze delen een stuk strand op in drie delen. Elk van die drie delen krijgt een andere aanpak door het betrokken clean team. Het eerste stuk strand deed een clean team niks. Het tweede stuk strand gingen de clean teams in gesprek met de  strandbezoekers. Op het derde stuk strand gingen de clean teams zowel in gesprek met de strandbezoekers als (het doen alsof) ze het strand opruimden. De locaties waren het strand van Wijk aan Zee, Zandvoort en Noordwijk. 

Met dit onderzoek kwam de effectiviteit van de clean teams naar boven. Natuurlijk delen we graag met u de rapporten, zodat u zelf de resultaten kunt inzien.  Er zijn twee rapporten van Litter Guards (de stranden Zandvoort en Noordwijk) en een rapport van Beach Busters (strand van Wijk aan Zee).  Deze zijn hieronder geplaatst.

Conclusies

De conclusies zijn redelijk eensgezind: als pilotonderzoek is er veel werk verzet om veel betrouwbare informatie te verzamelen om duidelijke conclusies te kunnen trekken. Toch blijft het een relatief beperkte dataset. Daarom geven beide clean teams wel suggesties en indicaties, maar geen harde conclusies: 

Pilot clean teams Beach Busters – Wijk aan Zee (PDF):  er kan gesteld worden dat de bewustwordingsteams weliswaar geen invloed had op de attitude van strandbezoekers, maar wel op hun gedrag. Door zichtbaar afval op te ruimen en actief met strandbezoekers het gesprek over zwerfafval aan te gaan, kan dit een  positieve invloed hebben op hoe alert de bezoekers zijn in hun omgang met hun eigen afval op het strand.

Pilot clean teams Litter Guards – Zandvoort (PDF) : meer onderzoek zou nodig kunnen zijn, want het was lastig om een harde conclusie te trekken. De data suggereert wel dat opruimen èn in gesprek gaan het effectiefst lijkt te zijn. 

Pilot clean teams Litter Guards – Noordwijk (PDF): ook op dit strand bleek het, door de beperkte dataset, lastig om harde conclusies te trekken. Toch suggereert de beschikbare data wel dat het in gesprek gaan met de strandbezoekers lijkt bij te dragen aan schonere stranden.