[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”1378″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1499779464764{background-color: #ffffff !important;}”][vc_column][vc_column_text]

Een belangrijke factor voor veranderingen op het strand zijn de ondernemers die hun geld verdienen op het strand. Vanuit de Green Deal Schone Stranden worden de strandondernemers dan ook actief benaderd om aansluiting te zoeken bij het kennisnetwerk. Door in te zetten op duurzame, verpakkingsarme of circulaire producten kunnen zijn actief aan de bron bijdragen aan Schone Stranden. Hoe minder afval er geproduceerd wordt hoe minder daarvan in het milieu terecht kan komen. Een belangrijke stap in de reductie van afval is de transitie naar een circulaire economie. Het besef dat een product of verpakking opnieuw gebruikt kan worden geeft het een waarde, dit zorgt dat men zorgvuldiger met deze materialen om zal gaan.

Via labels als maatschappelijk verantwoord ondernemen, circulair inkopen of duurzaam ondernemen zijn er genoeg ondernemers die al grote stappen hebben gezet. Door bij het kennisnetwerk aan te sluiten kunnen zij de opgedane ervaring delen en uitdragen wat zij doen. Veel strandondernemers beseffen dat het in de eerste plaats het strand is dat zij verkopen.

 

GREEN KEY


Green Key is het internationale keurmerk voor duurzaam ondernemen in de horeca en toeristensector. Bij Green Key wordt er gekeken naar energiebesparende maatregelen. Waterzuinigheid, duurzaam inkopen, en milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen. Het keurmerk is er in drie varianten, oplopend in prestatie van brons tot goud.

Omdat steeds meer paviljoens jaarrond zijn wordt het ook lonend om energiezuinig te bouwen en duurzame ingrepen te doen aan het pand. In sommige gemeenten wordt een duurzaam of zelfvoorzienend paviljoen ook geëist in de pachtcontracten. Om de ondernemers op weg te helpen en te ontzorgen in het traject naar het behalen van de Green Key huren gemeenten soms advies bureaus in die de ondernemers begeleiden. Dit wordt door de ondernemers, die vaak hun handen vol hebben aan hun paviljoen, enorm gewaardeerd.

Voor een ondernemer is een keurmerk enerzijds een manier om te zien hoe goed er wordt gepresteerd op het gebied van duurzaamheid. Anderzijds is het een goede manier om uit te dragen dat de ondernemer duurzaam werkt. Voor steeds meer consumenten is dit van meerwaarde wat de concurrentie positie verstevigd.

Voor ondernemingen die onder de wet milieubeheer vallen is het interessant om te weten dat voor het behalen van Green Key brons voldaan moet worden aan alle erkende maatregelen (artikel 2.15) uit de verruimde reikwijdte. Vaak wordt een Green Key door het bevoegd gezag dan ook gezien als een teken van compliance aan dit deel van de wetgeving.

 

MY BEACH


Via het My Beach programma van Stichting de Noordzee werden paviljoens actief betrokken bij het schoonhouden van het strand. Daarbij straalde paviljoens ook naar de bezoekers uit dat een schoon strand daar de norm is. Helaas was het programma door de jaren wat in vergetelheid geraakt. In 2016 is vanuit de Green Deal een bijeenkomst georganiseerd om te zien of er animo en belangstelling was om het programma weer op te pakken. Zowel onder gemeenten en paviljoenhouders was hiervoor voldoende belangstelling.

Onder leiding van Strand Nederland is vervolgens een plan opgesteld om in de loopt van 2017 het programma te revitaliseren. Kenmerken van het vernieuwde My Beach programma zijn; Een intensieve samenwerking met het Green Deal Schone Stranden netwerk; Een commitment om innovatieve ideeën op locatie te testen; maatwerk oplossingen per paviljoen; commitment van de gemeente om de paviljoens in het programma te ondersteunen.

Om het programma goed neer te kunnen zal het aantal deelnemers in het begin worden gelimiteerd op elf. Hiervan komen er drie in Zeeland, vier in Zuid Holland, drie in Noord Holland en één op de Waddeneilanden. Bij een eerste inventarisatie bleek voldoende animo onder de paviljoen om die elf paviljoen ook te vinden. Dit geeft ook de ruimte om de commitment te vragen die vanuit de Green Deal Schone Stranden wordt verwacht.

Eén van de stappen die in het My Beach programma genomen zal worden is het benaderen van producenten en verpakkingsindustrie. Door gezamenlijk een uitvraag te doen kunnen de My Beach paviljoens een platform zijn om vernieuwende ideen uit te proberen en een impuls geven aan de markt om hierop in in te spelen. Doelstelling is om voor het aflopen van de Green Deal Schone Stranden in 2020 ook deze sectoren actief te laten aanhaken op het kennisnetwerk Schone Stranden.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]