Voor het eerste spoor is intensief contact geweest en samengewerkt met organisaties als: Doe Mee Verlos de Zee, Grondstofjutters, Juttersgeluk, TrashUre Hunt, Juttersvereniging Ameland en Milieujutters Terschelling. Op de laatste twee zijn deze organisaties ook allemaal toegetreden tot de Green Deal. Vanuit de Green Deal worden deze initiatieven ook gepromoot. Zo worden de Jutbakken van Doe Mee verlos de Zee actief onder de aandacht gebracht van alle kustgemeenten als interventiemiddel voor stormafval. Naar aanleiding van de Boskalis Beach Clean Up heeft Rivella 5 jutbakken geschonken aan gemeente Vlieland.

Grondstofjutters en Juttersgeluk hebben door bijdrage van de Green Deal in 2016 kunnen opschalen. Bij Grondstofjutters krijgen strandbezoekers bij een paviljoen een gratis kop koffie of thee wanneer zij een volle juttas inleveren. Door de contacten van Strand Nederland is dit concept bij alle paviljoens in Nederland onder de aandacht gebracht.

Juttersgeluk richt zich juist op de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met hun jaarlijkse expeditie gaan zij bij een aantal gemeenten langs waar mensen uit zorginstellingen kunnen deelnemen aan de schoonmaak. Via de contacten van KIMO bij alle kustgemeenten is de expeditie in 2016 opgeschaald naar de hele Hollandse kust met de ambitie om in 2017 de hele kust te doen.

TrashUre Hunt heeft veel mensen gestimuleerd het strand van Scheveningen schoon te houden met een soort battle. Daarnaast bieden zij activiteiten voor kinderen, en volwassenen. Zij gaan verkleed als piraat het strand schoonmaken en leren de kinderen over de gevaren van afval en de plastic soep. Daarnaast vertellen zij de kinderen wat er in een circulaire economie mogelijk is met het afval als grondstof.

Naast het promoten van deze organisaties is er actief ingezet op kennisuitwisseling tussen de organisaties Juist de verschillende invalshoeken, accenten en aanpak zorgen voor diversiteit en mooie resultaten. Om echter te voorkomen dat twee organisaties in eenzelfde week gaan opruimen is samenwerking nodig. Daarnaast scheelt het de organisaties en de gemeenten werk als zij van elkaar leren hoe een actie het best georganiseerd kan worden.

 

BETREKKEN STRANDBEZOEKERS


Een grote uitdaging waar veel organisaties mee te kampen hebben is het betrekken en aanspreken van grote groepen mensen. Voor de Green Deal Schone Stranden geldt hetzelfde. Onder andere de schoonste strandverkiezingen maken mensen bewust en betrokken bij een schoon strand. Ook de Boskalis Beach CleanUp Toer weet jaarlijks grote groepen mensen in beweging te krijgen. Om het publiek in de goede richting te krijgen wordt daarom vooral gewerkt met behulp van gedragsbeïnvloeding. In 2016 deed zich echter een kans voor om te putten uit een grote groep mensen.

Eind 2015 presenteerde Minister Schultz van Haagen het plan om de regels rondom kustbebouwing te delegeren naar lagere overheden. Dit zorgde voor grote onrust onder milieuorganisaties en burgers die een doembeeld zagen van een compleet volgebouwde kust van Cadzand tot Schiermonnikoog. Het gevolg was een coalitie van milieuorganisaties genaamd Bescherm de Kust die samen 300.000 “Baywatchers” wisten te mobiliseren om tegen de plannen te protesteren.

Als Green Deal hebben wij proactief de dialoog gezocht met de coalitie enerzijds om te zien wat er speelt, anderzijds omdat al snel bleek dat de Baywatchers zich voor veel meer wilden inzetten dan alleen kustbebouwing, ook windmolens, vervuiling, plastic soup, etc. bleven niet onbesproken. Aangezien de coalitie niet de capaciteit had om aan al deze punten te werken is de helpende hand uit gestoken om op het gebied van afval, vervuiling en Schone stranden de dialoog aan te gaan met de baywatchers.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]