Borden en stickerproducenten maken overuren. Nu al zijn er op veel locaties aanmoedigingen zichtbaar om 1,5 meter afstand te houden. Ook gemeenten en paviljoenhouders werken aan bebording om strandbezoekers aan de afstandsregel te herinneren. Hoe mooi zou het zijn deze te combineren met een schoon-boodschap!

Strandpaviljoen Nederzandt ontving voor het pilotprojectidee “Kinderstranddag” een stimuleringsbijdrage vanuit de Green Deal Schone Stranden. De dag zou plaatsvinden in april en kon vanwege de Corona uitbraak geen doorgang vinden. Hierop zijn de initiatiefnemers gaan nadenken over alternatieven. Het mooie idee is ontstaan om de regelgeving betreffende de 1,5-meter samenleving te combineren met een schoonboodschap. Momenteel wordt er gewerkt aan een ontwerp.

In veel gemeenten kom je al bebording tegen. Zo investeerde Stichting Strandexploitatie Veere in vele verkeersborden voor duinovergangen: verkeer het duin op heeft voorrang. (Omroep Zeeland)

Kom je het duin af, dan wacht je even boven aan het duin tot de trap leeg is. Op de borden is bovendien rekening gehouden met onze Duitstalige strandbezoekers. Gemeente Schouwen-Duiveland schilderde bij de duintrap van Westenschouwen het symbool voor 1,5 meter afstand bewaren.

De afstandsregels en gesloten strandpaviljoens lijken echter nog een ander effect te hebben. Bezoekers nemen meer eten en drinken en de daarbij behorende verpakkingen mee naar het strand. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als de lege verpakking weer meegenomen worden naar huis. De ervaringen in het Hemelvaartweekend lieten echter zien dat dit niet altijd het geval is. In Zeeland (Omroep Zeeland), maar bijvoorbeeld ook in Kampen. (De Stentor) Bovendien brengt afval ook een direct gezondheidsgevaar met zich mee waarschuwt Het Vlaams Instituut voor de Zee voor de verspreiding van het Corona virus via afval. (BNN Vara) Dat er tenslotte minder wordt opgeruimd door vrijwilligers constateert Natuur en Landschap Goeree Overflakkee bij de Kwade hoek (AD)

Niet beleren maar met elkaar leren. Dat willen we bereiken. Hieruit is de noodzaak tot het idee ontstaan om ook een schoon-boodschap mee te geven op de nieuwe 1,5-meter borden en stickers. Komende weken wordt een ontwerp voor stickers verder uitgewerkt, geproduceerd en getest bij Nederzandt in Noordwijk.

Oproep
Komt u ook interessante stickers of andere signaleringen tegen die Corona boodschappen met Schoon boodschappen combineren? Deel je ideeën met het secretariaat om goede voorbeelden verder te verspreiden.