Op 22 november 2017 vond het derde werkcongres Plasticvrij Werelderfgoed Waddenzee plaats in Lauwersoog. De besproken uitdagingen bleken aan te sluiten op de ambities van de Green Deal Schone Stranden. Hiermee zijn de waddengemeenten veelbelovende (toekomstige) partners.

Tijdens dit werkcongres was een tussentijdse evaluatie gepland met de trekkers van verschillende actiepunten, gevolgd door een workshop voor alle geïnteresseerden. Het actieplan is tot stand gekomen naar aanleiding van een inventarisatie en analyse van initiatieven, organisaties en verantwoordelijkheden m.b.t. het realiseren van een plasticvrije Waddenzee verwerkt in het rapport ‘Plastic in het Werelderfgoed Waddenzee’. Sinds 2016 fungeert dit actieplan als een instrument voor een gerichte aanpak door de beheerders en gemeenten in het Waddengebied.

Uit de evaluatie is gebleken dat het actieplan richting geeft, maar dat de uitvoering soms anders loopt. Vooropgesteld kan worden dat alle partijen met elkaar aan de slag zijn de Waddenzee zo plastic vrij mogelijk te maken. Een concreet resultaat hiervan is de groeiende hoeveelheid aan jutbakken van Doe Mee Verlos de Zee. Toch bestaan er ook nog uitdagingen: zo lijkt gezamenlijke monitoring en centrale registratie van resultaten van clean-ups te ontbreken. Aanbevelingen zijn om aan te sluiten bij bestaande initiatieven en te onderzoeken waar in de plastic keten het meeste verschil gemaakt kan worden vanuit het actieplan.

In de middag werd er over deze onderwerpen gediscussieerd met een grote hoeveelheid aan belangstellenden vanuit onder meer havenbeheer, gemeenten, Staatsbosbeheer, lokale initiatieven, afvalverwerkers en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Opvallend is dat veel van de uitdagingen gerelateerd kunnen worden aan de inspanningen binnen de Green Deal Schone Stranden. Zo wordt er door partners gewerkt aan het bundelen van monitoringsgegevens door gebruik te maken van versimpelde OSPAR monitoringslijsten. Ook worden initiatieven op elkaar afgestemd en vormt de strandkalender een goed instrument om hard-copy en digitaal activiteiten aan te kondigen. De aanwezigen van het werkcongres zijn daarom actief aangemoedigd ook partner te worden in de Green Deal Schone Stranden en zo plannen te toetsen en te leren van elkaars ervaringen.