Sinds 2018 worden er, in het kader van de schoonste strand-verkiezingen, verkorte en aangepaste OSPAR-metingen uitgevoerd op toeristische stranden. Inspecteurs registreren via een app hun bevindingen. Deze geven inzicht in de gevonden hoeveelheden per type afval.

Resultaten

Er is in 2022 een recordaantal van 285 inspecties uitgevoerd door 21 inspecteurs op 95 locaties. Zij beoordeelden niet alleen het strand maar ook het parkeerterrein, de strandopgang en de directe omgeving van het paviljoen.

Ook in 2022 waren er nog coronamaatregelen van kracht. De paviljoens begonnen met een algehele sluiting waarbij alleen naar buiten toe verkocht mocht worden. Daarna mochten de terrassen beperkt geopend worden. Uiteindelijk is algehele opening, met beperkte openingstijden, toegestaan.

De trend van dalende hoeveelheden afval zet zich ook in 2022 voort. Bij de meerderheid van de items is de hoeveelheid lager dan de jaren ervoor. Hopelijk zet deze trend door in de komende jaren. Sinds de start van de metingen in 2018 is er ieder jaar minder vervuiling gevonden. Wellicht is de schoonmaak beter geworden in de laatste jaren en/of is de bewustwording bij de mensen verbeterd.

Ook de Single-Use-Plastic (SUP)-richtlijn zou hier invloed op kunnen hebben. We hopen natuurlijk dat dit leidt tot een afnemend gebruik van SUP’s op terrassen. De twee meest gevonden items in 2022 zijn net als in voorgaande jaren kleine plastic stukjes en sigarettenfilters. Samen zijn deze 2 categorieën verantwoordelijk voor meer dan de helft  van alle aangetroffen items.

De monitoringsapp

Daarnaast wordt er een verkorte OSPAR-metingen verricht op de toeristische stranden. Er wordt een telling gedaan binnen een stuk van 30m x 30m van alle vuileenheden. Hiervoor is er door Strand Nederland een app ontwikkeld. De inspecteurs maken tijdens de inspecties gebruik van hun smartphone om de gegevens te registeren. Ook kunnen ze met de app navigeren naar de juiste locatie. De beoordelingen kunnen direct ingevoerd worden en bovendien voorzien worden van foto’s. De precieze locaties worden door middel van GPS bepaald en zelfs de weergegevens worden automatisch vast gelegd.

Kennisdeling

De Verkorte OSPAR-meting is een welkome aanvulling op de OSPAR-metingen die jaarlijks op de niet toeristische stranden wordt uitgevoerd. Beide metingen geven ons inzicht in de herkomst van afval. Door samenwerking en het delen van ervaringen kan kennis opgebouwd worden.

Download hier het rapport Strand- en paviljoeninspecties 2022.