Voor gemeenten die hun zwerfafvalaanpak willen versterken organiseert Rijkswaterstaat zogenaamde toepassingstrajecten. Een toepassingstraject is een themagericht traject van circa drie bijeenkomsten, waar je met een kleine groep actieve gemeenten aan deelneemt. Je maakt een probleemanalyse, krijgt inspiratie en feedback van collega-gemeenten en ontwikkelt een concrete aanpak voor jouw situatie. Daarbij krijg je ondersteuning van adviseurs van het zwerfafvalteam van Rijkswaterstaat. Deze trajecten zijn gratis.

Na de zomer starten de volgende thema’s:

· ‘Voorkomen van bijplaatsingen’ (startbijeenkomst 10 september 2018),

· ‘Afvalbakken in de openbare ruimte’ (startbijeenkomst 25 september),

· ‘Participatie van bewoners’ (startbijeenkomst 10 oktober 2018) en

· ‘Sturen op beleving’ (startbijeenkomst 25 oktober 2018).

Zie voor meer informatie:
https://www.afvalcirculair.nl/onderwerpen/afvalscheiding/zwerfafval/toepassingstrajecten/