In 2017 zijn acht My Beach locaties gerealiseerd. Met de samenwerking tussen de gemeentes, de leveranciers en ondernemers zijn vernieuwende ideeën omgezet in pilots en verschillende aanpakken ter voorkoming en vermindering van zwerfvuil getest.

 Paviljoenhouders op My Beach locaties zetten zich in voor verduurzaming en de aanpak van zwerfvuil. Het zijn testlocaties voor interventiemiddelen die door Green Deal partners worden ontwikkeld. In 2017 is vooral ingezet op afval-verminderde en circulaire producten. Hierdoor ontstaat een groeiende vraag zodat ook producenten gemotiveerd worden tot een duurzamer aanbod. Verder wordt er gewerkt aan een bewustwordingsproces bij ondernemers en personeel zodat er door de maatregelen die worden genomen, de omgeving kan zien dat er “groen” wordt gedacht (voorbeeldfunctie).

Het succes van My Beach locaties is een korter lijntje en snellere terugkoppeling. Omdat het project ook als een proeftuin wordt gezien is er veel uitwisseling van ideeën, zodat kennis en materialen strand breed gedeeld worden. Zo zal er gekeken worden naar integratie van informatieborden ter voorkoming van een woud aan informatieborden en daarmee vervuiling van de omgeving. Ook wordt er actief meegedacht over het ontwerpen van afvaleilanden waarbij strandbezoekers naast het afval ook terecht kunnen voor bijvoorbeeld hondenpoepzakjes, strandafvaltasjes en misschien ook afval gescheiden in kunnen leveren. Voor 2018 zal onder meer gewerkt worden aan een aanpak ter voorkoming van verwaaibaar afval, ontwerp van kinderpolsbandjes van een natuurlijk materiaal en worden geëxperimenteerd met disposables en b.v. kunststof glazen. Uw strandpaviljoen ook als My Beach locatie? Neem contact op met KIMO, het secretariaat voor de Green Deal Schone Stranden.