De Green Deal Schone Stranden loopt eind 2020 af. De afgelopen 5 jaar hebben we in Green Deal verband met elkaar gewerkt aan structureel schone stranden, gedragsbeïnvloeding en samenwerking. Veel elementen van de Green Deal zijn succesvol gebleken en er wordt daarom ingezet op voortzetting van de samenwerking in de vorm van een Programma Schone Stranden.  

Ervaringen en behoeften
Uit de ervaringen van de 44 partners en de evaluatie door Witteveen & Bos blijkt dat de meerwaarde van de green deal vooral is gelegen in een drietal kernwaarden. Het versterken van het netwerk en de kennisuitwisseling, o.a. door de netwerkbijeenkomst en de landelijke stranddagen. De deling van informatie en kennisproducten, zoals jaaragenda, activiteiten van anderen, checklists, o.a. door nieuwsbrief en internetsite. En tenslotte de aanjaagfunctie, interne agendering bij deelnemers en andere stakeholders, o.a. door monitoring en verkiezingen.

Ook zijn er aanvullende behoeften gesignaleerd:

  • Ondersteuning van samenwerkingsprojecten
  • Verbetering lokale samenwerking gemeente-ondernemers
  • Peukenaanpak
  • Informatie over de gevolgen van aankomende wetgeving (SUP, statiegeld).

Samen verder
Om bij te dragen aan bovengenoemde zaken en behoeften wordt gewerkt aan een nieuw Programma Schone Stranden 2022-2027. Het programma is bestemd voor strandgemeenten en andere strandbeheerders, paviljoenhouders en NGO’s. Uiteraard is het algemene doel om tot nog schonere stranden te komen. Eind 2020 wordt een plan opgesteld voor te organiseren bijeenkomsten en activiteiten in 2021. Daarover wordt u nog geïnformeerd en geraadpleegd. 

De Balans van het Strand
Op 10 december 2020 van 15.00-17.00 uur vindt speciaal voor gemeenten en strandbeheerders het KIMO Najaarscongres plaats. De uiteenlopende wensen van de bezoekers, de voorzieningen en de uitvoering van strandbeheer. Bij iedere ontwikkeling staat de strandbeheerder voor de vraag: wat ga ik met mijn strand doen? Om van elkaar te leren gaan we tijdens het congres met elkaar in discussie over hoe je als strandbeheerder omgaat met het product strand als evenement, publieke ruimte en natuur. Dit is ook één van de momenten die u in de gelegenheid stelt om gemeentelijke input te leveren voor het programma Schone Stranden.

Meer informatie hierover vindt u op de aanmeldpagina.