Sinds 2018 worden er in het kader van de schoonste strand verkiezingen verkorte en aangepaste OSPAR-metingen gedaan op toeristische stranden. De metingen worden via een app geregistreerd en geven inzicht in de hoeveelheden per type afval.

Resultaten
Aan de hand van het internationale OSPAR Beach Litter Monitoring protocol werden in 2020 71 inspecties uitgevoerd door 8 inspecteurs op 35 locaties. Niet alleen het strand werd beoordeeld maar ook het parkeerterrein, de strandopgang en de directe omgeving van het paviljoen.

Uit de gegevens die verzameld zijn in de afgelopen drie jaar, blijkt dat er in 2020 in vrijwel alle categorieën minder vervuiling is aangetroffen dan de voorgaande jaren. Het is niet mogelijk om hiervoor direct een oorzaak aan te wijzen, maar we hopen natuurlijk dat het ook komt door een het afnemend gebruik van SUP’s op terrassen. De twee meest gevonden items in 2020 zijn net als in voorgaande jaren kleine plastic stukjes en sigarettenfilters. Samen zijn deze 2 categorieën verantwoordelijk voor meer dan de helft (55,16%) van alle aangetroffen items.

De monitoringsapp
Bij de verkorte OSPAR-metingen wordt een telling gedaan binnen een stuk van 30m x 30m van alle vuileenheden. Bij de eerste metingen in 2018 bleek dit zoveel data op te leveren dat men besloot om af te stappen van beoordelingsformulier op papier. Strand Nederland heeft in samenwerking met Green Deal Schone Stranden besloten om een app te gaan gebruiken. De inspecteurs maken tijdens de inspecties gebruik van hun smartphone om de gegevens te registeren. Ook kunnen ze met de app navigeren naar de juiste locatie. De beoordelingen kunnen direct ingevoerd worden en bovendien voorzien worden van foto’s. De precieze locaties worden door middel van GPS bepaald en zelfs de weergegevens worden automatisch vast gelegd.

Kennisdeling
De Verkorte OSPAR-meting is een welkome aanvulling op de OSPAR-metingen die jaarlijks op de niet toeristische stranden wordt uitgevoerd. Beide metingen geven ons inzicht in de herkomst van afval. Door samenwerking en het delen van ervaringen kan kennis opgebouwd worden.

Download hier het rapport ‘Effectmonitoring Green Deal Schone Stranden 2020

Eerder bericht hierover lees je hier