De Green Deal Schone Stranden loopt af in 2020. Wat hebben we door samenwerking met elkaar bereikt als het gaat om schone stranden en gedragsverandering? En vooral wat zijn de successen en op welke manier willen we met elkaar blijven samenwerken?

In de tweede helft van 2019 voerde Advies en Ingenieursbureau Witteveen + Bos in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een evaluatie uit voor de Green Deal Schone Stranden. De evaluatie is onderdeel was van een bredere evaluatie van drie Green Deals die invulling geven aan de Kaderrichtlijn Marine Strategie. Naast de Green Deal Schone Stranden zijn dit: de Green Deal Visserij voor een Schone Zee en de Green Deal Scheepsafvalketen. Download het rapport of lees verder: 

Wat kunnen we van het rapport leren?
Enkele bevindingen van het rapport: het lijkt erop dat de stranden structureel schoner zijn geworden, er wordt minder plastic gevonden in de magen van Stormvogels en ook de OSPAR-metingen laten een daling zien in de hoeveelheid aangetroffen zwerfafval op de stranden. Het is echter onduidelijk of dit een gevolg is van schoonmaken, schoonhouden of externe factoren.

Respondenten hebben aangegeven dat de goede samenwerking een sterk effect heeft gehad op het bevorderen van schone stranden. Ook heeft de Green Deal ertoe bijgedragen dat initiatieven meer impact hebben gehad en sneller van de grond zijn gekomen. De netwerkfunctie wordt hoog gewaardeerd en er is veel kennisdeling.

Ook het schoon gedrag van bezoekers lijkt te zijn verbeterd. Er zijn steeds meer BHB’s (boodschappen, hulpmiddelen en bakken) en maatschappelijk is de plastic soep een hot issue. Het rapport concludeert met enkele behoeften en wensen: het belang van het in standhouden van het netwerk voor kennisdeling en ondersteuning van samenwerkingsprojecten. Verbetering van lokale samenwerking tussen gemeenten en ondernemers, continueren van een peukenaanpak en communicatie over de gevolgen van nieuwe wetgeving. 

Download het rapport