Gezamenlijk werken we toe naar structureel schone stranden, goede samenwerking en afstemming tussen partijen en positieve gedragsverandering. Ieder jaar is er een pilotprojectbudget beschikbaar om deze ideeën tot uitvoer te helpen. Helpt u ook mee?  

Vele initiatieven van gemeenten, particulieren, ondernemers, maatschappelijke organisaties en paviljoenhouders leveren een grote bijdrage aan het schoner worden van stranden. Deze inspanningen zijn in de Green Deal vastgelegd en worden gemonitord. Hierdoor krijgen alle partijen de waardering die ze verdienen.

Belangrijk binnen de Green Deal is het stimuleren van nieuwe initiatieven en uitwisseling van kennis tussen organisaties. Het gaat hierbij zowel om het schoon maken als het schoon houden van stranden. Een van de middelen die de Green Deal hiervoor inzet zijn pilotprojecten. Het idee is dat een project na stimulering vanuit de Green Deal op eigen benen kan staan.

Inspiratie
Om inspiratie op te doen voor een pilotproject, maar vooral potentiele samenwerkingspartners te selecteren vindt u hier een overzicht van de pitches van projecten en ideeën van de Nieuwjaarsbijeenkomst.

Daarnaast worden acties en wensen van de Green Deal partners jaarlijks gemonitord. U vindt hier een overzicht in de activiteitenmonitor 2019.

U kunt voor uw aanvraag gebruikmaken van dit format. Gelieve uw aanvraag te versturen voor 20 februari 2020. Aanvragen kunnen gericht worden aan het secretariaat: jmidavaine@odijmond.nl