In de Green Deal Schone Stranden streven we naar meer Green Key certificaten bij strandpaviljoenhouders. Hiermee kan de lokale overheid een steuntje in de rug zijn voor de strandondernemer. De toeristisch-recreatieve bestemming kust en strand is altijd een samenspel van publieke en private actoren. Green Key certificering laat zien dat beide partijen ieder hun verantwoordelijkheid hiervoor willen dragen.

GK 4Het afgelopen jaar is er sterk ingezet op de promotie van het Green Key certificaat onder strandpaviljoen houders. Dit heeft geresulteerd in 4 nieuwe Green Key strand paviljoens waardoor het totaal nu op 12 gecertificeerde paviljoens staat. Hiermee blijft de strandrecreatie nog wat achter bij andere recreatieve sectoren, waar in totaal meer dan GK 3640 Green Key ondernemingen zijn, maar het toont dat er steeds meer interesse is.

Er komen echter nog veel reacties terug van gemeente die weinig hebben ingezet voor de promotie ervan, of paviljoen houders die de kosten baten niet evenredig vinden. Dit is jammer gezien de kansen die er liggen. Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar Den Haag waar de 4 nieuw gecertifcieerde GK 2paviljoens staan zien we dat de lokale overheid hier een belangrijke rol in kan spelen. De strandpaviljoens konden hun certificering binnen één jaar behalen, mede dankzij externe begeleiding GK 1door Green Leisure (Group). Deze externe begeleiding werd gefinancierd door de Gemeente Den Haag. Hierdoor kon Wethouder Revius van de gemeente Den Haag afgelopen zomer het Green Key certificaat overhandigen aan de ondernemers van de strandpaviljoens Zuid, Kwartel, Pier32 en People.

Op 4 februari jl vond de jaarlijkse uitreiking Green Key plaats. Ruim 640 bedrijven in Nederland ontvingen het certificaat 2016. We kunnen naar tevredenheid stellen dat steeds meer strandpaviljoens tot dit select gezelschap van duurzame ondernemers behoren!”.

Wilt u uw bedrijf ook Green Key laten certificeren? Neem contact op met Erik van Dijk, erik@kmvk.nl of 06 12 810641. Green Key Nederland is partner van de Green Deal Schone Stranden