In het plan voor de Green Deal Schone Stranden zijn drie doelstellingen opgenomen voor 2020. Deze drie doelstellingen vormen samen de pijlers voor de gekozen thema’s en de daaruit vloeiende actiepunten. Tijdens de eerste bijeenkomst van de regiegroep in 2016 zijn deze doelstellingen samen met de bevindingen en ontwikkelingen van 2015 geconcretiseerd in een visie voor 2020.

Het strand in 2020

 gescheiden-afval-op-strandIn de visie 2020 wordt sterk ingezet op een gedragsverandering bij bezoekers en strandexploitanten en het faciliteren van goed gedrag. Zo dienen al op de parkeerterreinen en in het openbaar vervoer aandacht te worden gevraagd voor een schoon strand en de bijdrage van de bezoeker hierbij, ofwel passief door een goede omgang met het eigen afval, ofwel actief door ook ander afval op te ruimen.

Deze boodschap wordt nog verder versterkt door bij de strandopgangen milieustations te plaatsen voor gescheiden afval, droppits of peukenpalen voor sigarettenpeuken en grote bakken voor zwerfafval dat op strand wordt gevonden. De milieustations zijn duidelijk met eenzelfde kleurcodering als binnenshuis en zijn duidelijk zichtbaar. Kleinere milieustations worden gedurende de zomermaanden op de stranden geplaatst om loop afstanden te verkleinen.

De strandpaviljoens zijn overgegaan naar de Green Key certificering en dragen bij door het milieu op alle vlakken te sparen.strandzakje Dit betekent dat ze energiezuinig zijn en het liefst op zon energie draaien. Daarnaast wordt er voorzichtig omgesprongen met water en de schoonmaakmiddelen die hierin worden gedaan. Natuurlijk zorgen de paviljoens ook voor een goede afhandeling van het eigen afval.

Daarnaast krijgen de paviljoens een faciliterende rol voor de bezoekers. Zo zullen er in de paviljoens strandzakjes beschikbaar worden, deze kunnen mensen gebruiken om hun afval in te bewaren als ze op het strand zijn. Daarnaast kunnen er zakasbakken worden gekocht, om hetzelfde te bereiken voor sigarettenpeuken. Tot slot kon bij de strandpaviljoens materiaal worden geleend voor schoonmaakacties zoals prikkers en grijpers.