Gezamenlijk werken we toe naar structureel schone stranden, goede samenwerking en afstemming tussen partijen en positieve gedragsverandering. Ieder jaar is er een pilotprojectbudget beschikbaar om deze ideeën tot uitvoer te helpen. Zo ook in 2022!

Er zijn al vele initiatieven van gemeenten, particulieren, ondernemers, maatschappelijke organisaties en paviljoenhouders. Deze leveren een grote bijdrage aan het schoner worden van stranden. 

Belangrijk binnen het Programma Schone Stranden is het stimuleren van nieuwe initiatieven en uitwisseling van kennis tussen organisaties. Het gaat hierbij zowel om het schoon maken als het schoon houden van stranden. Een van de middelen die het Programma hiervoor inzet zijn pilotprojecten. Het idee is dat een project na stimulering vanuit het Programma Schone Stranden op eigen benen kan staan.

We hebben een aantal criteria opgesteld om scherp te krijgen waar we binnen het Programma naar op zoek zijn. 

  • Het pilotproject dient bij te dragen aan de doelen van Programma Schone Stranden:
    1. Er ontstaat minder zwerfafval op het strand
    2. Er wordt meer/beter opgeruimd op het strand
    3. We krijgen meer inzicht in hoe schoon het is en wat stakeholders doen
  • Daarnaast moet het aangevraagde pilotproject nieuw en haalbaar zijn. 
  • Ook heeft het een grote pré als er, net als in het Programma Schone Stranden, samenwerking wordt gezocht. Het is de kracht van het consortium die veel gedaan krijgt. 
  • Ten slotte zoeken we een project dat opschaalbaar is: zo krijgt het pilotproject een brede toepasbaarheid.

Het aanvraagformulier kan hier worden gedownload.

Mail het ingevulde exemplaar voor 30 mei naar het secretariaat van Programma Schone Stranden. 

Het secretariaat is te bereiken per mail (klikbaar)

De toekenning zal rond 10 juni plaatsvinden. We zien de aanmelding met veel interesse tegemoet.

Succes!

 

 

De foto’s zijn van de Pilotprojecten in 2021: Litter Guards en Beach Busters.

Fotograaf: Ben Damen