En de winnaar is… Ouddorp als schoonste strand van Nederland 2018. Het beste strandpaviljoen is Thalassa in Zandvoort. Wat viel op en wat kunnen we leren om de stranden nog schoner te maken en te houden? Lees verder voor alle uitslagen en ontwikkelingen.

Succesformule voor een schoon strand
De succesformule voor een schoon strand lijkt dat de gemeente nauw samenwerkt met de paviljoenhouders, dat zichtbaar wordt opgeruimd op drukbezochte stranden, dat men actief op het strand aanwezig is om zo nodig snel in te kunnen grijpen. Ook de aanwezigheid en toepassing van afvalvoorzieningen zijn van belang. Zo lijkt het strand schoner te zijn wanneer er afvalzakjes ter beschikking worden gesteld en afvalbakken opvallend zijn, op de juiste plaats staan en gebruikt worden voor gedragsbeïnvloeding door er bijvoorbeeld stickers op te plakken.

Verkiezingsuitslagen
Ouddorp is in 2018 het schoonste strand van Nederland. De schoonste strandgemeenten per provincie zijn: Noord-Beveland in Zeeland, Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland, Den Helder in Noord-Holland en Vlieland van de Waddeneilanden. De scores zijn gebaseerd op vier uitgevoerde inspecties in de verschillende gemeenten in mei en juni. Bekijk de volledige uitslagen en gedetailleerde opbouw van de score op de website www.strandinspecties.nl.

Wat opviel in 2018
• De stranden waren schoon, maar wel iets minder schoon dan andere jaren.
• Enkele gemeenten voeren nu regie op afstand, dit lijkt ten koste te gaan van schoon.
• Er is nog veel te winnen bij de parkeerplaatsen en strandopgangen. Die scores tellen mee.
• De eerste meetronde was rond de meivakantie. Het was toen mooi weer, dus druk op de stranden. Niet alle gemeenten leken hun beheer toen al op orde te hebben.
• Slechts op kleine schaal wordt kraanwater aangeboden als alternatief voor water in flesjes.
• Er staan veel strandzakjespalen op de stranden. Helaas zijn deze vaak zonder zakjes.
• Er is een toename in strandgemeenten die gedragsbeïnvloeding inzetten via de afvalbakken en peukenbakken op de strandopgang en op het strand. Deze stranden scoren in de regel hoger dan gemiddeld.
• Er werden vooral veel peuken en ondefinieerbaar klein plastic gevonden.

Vernieuwde opzet
Strand Nederland heeft dit jaar de verkiezingen georganiseerd en werd daarbij gesteund door de Green Deal Schone Stranden en Stichting Nederland Schoon. Mede daarom zijn enkele zaken veranderd:
• Er zijn nu meer inspecteurs van andere organisaties aangetrokken;
• Er is intensiever geïnspecteerd op klein afval, zoals peuken;
• Schoon is beoordeeld in de hele keten van parkeerplaats tot op het strand;
• De inspecties vonden plaats in mei en juni in plaats van in juni en juli/augustus;
• Er is een 10-punts beeldschaal gehanteerd. Voorheen was dit een 5-puntsschaal;
• Strandgasten konden dit jaar geen waardering meer geven voor schoon strand;
• Er is gewerkt met een handige app, die een ieder nog meer inzicht biedt in de resultaten.

Net als in 2017 zijn er ook afvaltellingen uitgevoerd volgens een verkort OSPAR protocol. Daarbij worden alle afvalitems geteld in een vak van 30 bij 30 meter in de buurt van de strandopgang. Deze tellingen wegen niet mee bij de score voor “Schoonste Strand”, maar worden gebruikt voor de evaluatie van de strandaanpak. Zowel voor de Green Deal als voor My Beach stranden en gemeenten die hierin interesse hebben.