Het nieuwe jaar is weer begonnen en we kunnen terugkijken op een succesvol eerste jaar van de Green Deal. Op 9 november jongstleden was de Strandbeurs waar ook de Green Deal werd gepresenteerd en een aantal nieuwe partijen hun handtekening zetten onder de Green Deal. We verwelkomen: de Gemeente Sluis, de Gemeente Wassenaar en Stichting Juttersgeluk. Met de overgang naar het nieuwe jaar 2016 hebben we ons eerste jaar voor de Green Deal schone stranden afgerond. De inventarisatieronde van de activiteiten is de afgelopen maanden uitgevoerd en dit toont de volgende resultaten.

Activiteiten 2015

Uit onze analyse van de monitorgegevens blijkt dat we ons in 2015 gezamenlijk gecommitteerd hebben aan een afsprakenlijst van 231 actiepunten. Over 6 actiepunten zijn geen gegevens bekend Van de overige 225 kunnen we echter met tevredenheid zeggen dat 202 acties in goede orde zijn uitgevoerd, dit is ruim 80%.

Als eerste willen we hier de tal van strand schoonmaak acties noemen van de verschillende organisaties. Met als grootste natuurlijk de Boskalis Beach Cleanup Tour 2015 van Stichting De Noordzee (SDN), waar dit jaar bijna 2500 deelnemers aan hebben meegedaan Naast de opruimacties is er ook veel aandacht geschonken aan preventie van nieuwe vervuiling. Zo is het project Doe Mee Verlos de Zee in meer gemeente uitgevoerd. Voor dit project worden zwerfafvalbakken ook wel juttersbakken genoemd op het strand geplaatst voor het deponeren van op strand gevonden afval uit zee. Om het strand schoon maken verder aan te moedigen is in een aantal gemeenten juttersmaterieel beschikbaar gemaakt voor vrijwillige schoonmaakacties. Daarnaast zijn er op veel plaatsen afvalbakken, peukenpalen of droppits geplaatst. Voor de aanpak van sigarettenpeuken worden tevens op een aantal plaatsen zakasbakken aangeboden. Ook proberen sommige gemeenten door een schoon strand aan te bieden, toeristen en dagjes mensen te motiveren het ook schoon te houden.  Tot slot wordt er door alle kustgemeenten ingezet op het behalen van de Blauwe Vlag en wordt er gestreden om de titel Schoonste Strand.

Educatie en beleid

Verder wordt er met tal van educatieve projecten en bewustwordingscampagnes aandacht gevraagd voor een schoner strand. Zo ondersteunen de gemeenten Den Haag, Noord Beveland, Veere en Velsen educatieve projecten in de gemeente. En worden er in tal van gemeenten sociale media en poster acties gebruikt voor de promotie van een schoon strand. Daarnaast besteden NFN en de Hengelsport Federatie Sportvisserij Midwest zowel in hun bladen als op activiteiten dagen aandacht aan het belang van schone stranden en de bijdrage die mensen daar aan kunnen leveren. De Surfrider Foundation Nederland heeft afval en plastic vervuiling zelf opgenomen in hun lesprogramma voor nieuwe surfers. KIMO heeft op zomermarkten gestaan en het onderwerp toegevoegd aan hun reizende tentoonstelling. Strand Nederland heeft het in magazines geplaatst. Daarnaast hebben ze een Schoonste Strandpaviljoen Verkiezing gehouden en samen met Stichting Nederland Schoon weer de Schoonste Strand van Nederland verkiezing georganiseerd (waarbij dit jaar geen enkele gemeente onder een 8.5 scoorde)

Tot slot vallen onder de uitgevoerde acties tal van gemaakte afspraken die samen moeten bijdragen aan een schoner en mooier strand. Zo is in Bloemendaal het flyeren op stranden en natuurgebieden aan banden gelegd. Verder hebben tal van gemeente duidelijkere afspraken gemaakt met strand ondernemers over afval verwerking en het opruimen van afval op het strand. Daarnaast waren er in 2015 in totaal 18 MyBeach-locaties bij horeca ondernemingen langs de kust, een initiatief van Stichting De Noordzee waarbij bezoekers en gebruikers zelf het strand opruimen