Vrijdag 26 januari vond de Brede Bijeenkomst Green Deal Schone Stranden plaats in Zandvoort. Het was een succesvolle bijeenkomst met 15 verschillende partijen speciaal georganiseerd voor partners en initiatieven van de Green Deal.

Partners binnen de Green Deal Schone Stranden zetten zich sinds ondertekening in voor structureel minder zwerfvuil op het strand. Zij stimuleren goed afvalgedrag van strandbezoekers en werken samen met andere partijen die de Green Deal ondertekenden. Juist dit laatste stond in de bijeenkomst centraal. Negen verschillende initiatieven hielden een pitch over hun initiatief, de successen van 2017 en geplande activiteiten voor 2018. Aansluitend werd gediscussieerd over de manier van samenwerken om een zo groot mogelijke impact te realiseren.

De presentaties hebben laten zien dat ieder initiatief binnen haar doelgroep fantastische resultaten behaald. De initiatieven vullen elkaar aan. Een thematische aanpak vanuit de Green Deal zal versterkend werken richting alle partners en maximaliseert de impact op strandbezoekers en het milieu. Een voor de hand liggend thema is filters, omdat dit nog steeds het nummer 1 afvalitem is dat gevonden wordt op de stranden. Er zal een plan ontwikkeld worden waarop vervolgens alle afzonderlijke initiatieven gevraagd worden om vanuit hun eigen organisatie invulling te geven aan het thema.

Daarnaast is de website vernieuwd! Voor nog betere afstemming tussen initiatieven wordt in 2018 de digitale strandkalender ingezet. Via de website kunnen initiatieven hun activiteiten melden waarna deze verschijnen op de kalender zodat anderen en het publiek weten wat er langs de kust georganiseerd wordt. Op deze manier is er één overzicht waar iedereen gebruik van kan maken.