Één van de hoofdthema’s binnen de Green Deal Schone Stranden is kennisoverdracht. In dat kader is besloten om een website te ontwikkelen die als platform kan dienen. Op de website vindt u de algemene informatie over de Green Deal, de thema’s waarop binnen de Green Deal wordt geconcentreerd, nieuwsberichten, een evenementenagenda en onze aangesloten partners. In de loop van de tijd zal de website verder worden uitgebouwd met nuttige informatie

Zo zal er een overzichtspagina komen met vrijwilligersinitiatieven en clean up acties zodat deze beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Nu gebeurt het nog te vaak dat twee verschillende schoonmaakacties plaats hebben in minder als een week tijdsbestek.

Daarnaast zal er informatie beschikbaar worden gemaakt over alle mogelijkheden met betrekking tot afvalvoorzieningen op het strand. Denk daarbij aan het type en de omvang van afvalbakken, maar ook tips voor afvalscheiding, tussentijds legen of een integraal afvalplan.

Aangezien één van onze andere primaire thema’s de aanpak van peuken is zal deze afvalcategorie speciale aandacht krijgen met tips en tricks die speciaal zijn toegesneden op de aanpak van peuken op het strand.

Verder zullen er informatieve filmpjes online worden gezet met informatie over de voortgang of bijzondere initiatieven.

Tot slot staan we natuurlijk altijd open voor suggesties en vragen vanuit de partners voor specifieke elementen die zei graag op de website zouden terug zien.