Het jaar 2020 was op zijn zachtst gezegd nogal een ander jaar dan normaal. Covid-19 had een enorme invloed op activiteiten. U heeft desondanks niet stilgezeten en van 32 Green Deal-partners hebben we een terugkoppeling over de activiteiten in 2020 ontvangen. Benieuwd naar de acties?

Het jaar 2020 was op zijn zachtst gezegd nogal een ander jaar dan normaal. Covid-19 had een enorme invloed op activiteiten, want we mochten niet in grote groepen bijeenkomen en de horeca was niet open. Dit maakte een Green Deal waarbij samenwerking een belangrijk middel is lastig. Gelukkig kon een deel van ons werk digitaal worden gedaan, maar echt persoonlijk contact werd node gemist. U hebt desondanks niet stilgezeten en van 32 Green Deal-partners hebben we een terugkoppeling over de activiteiten in 2020 ontvangen.

Een samenvoeging van alle acties die zijn uitgevoerd is als volgt:
• Organiseren en ondersteunen schoonmaakacties voor zowel volwassenen als kinderen;
• Plaatsing van kunstwerken om bewustzijn te vergroten;
• Mensen actief aanspreken om afval op te ruimen;
• SUP-vrij strand
• De Plastic Fles Flashmob,
• Plaatsing nieuwe afvalbakken/jutbakken/afvaleilanden;
• Ontwikkeling van een app om zwerfafval te melden;

Benieuwd geworden naar de acties van alle partners? Download de activiteitenmonitor 2020