We zullen nog maanden, zo niet jaren de effecten merken van de milieuramp als gevolg van de containers van de MSC Zoë. Niet alleen in zee, maar zeker ook op onze stranden. Een korte update.

Containerramp is milieuramp
Het zal u niet zijn ontgaan dat op 2 januari containerschip MSC Zoë een lading containers heeft verloren boven de Waddeneilanden. Duizenden tonnen materiaal (een ruime schatting betreft tussen de 1000-10.000 ton) zijn in zee beland. Aangezien veel containers niet in hun geheel kunnen worden geborgen en de lading tijdens de berging vrijkomt is deze containerramp aan het veranderen in een milieuramp. De stranden van de Waddeneilanden waren bedekt met heel veel afval en vissers ondervinden grote hinder met vissen in en nabij het getroffen gebied.

Meer informatie over de milieuramp
Er is veel te melden over de ramp. Vooral de Leeuwarder Courant bericht bijna dagelijks over de vorderingen in de bergingsacties. Ook KIMO en Stichting de Noordzee berichten over de ramp, zetten zich in voor een schone Noordzee en roepen op tot actie.

Tenslotte zijn op verschillende websites updates te lezen over de berging van de containers:

Rijkswaterstaat

Veiligheidsregio Fryslan

Kustwacht