15 januari kwamen de partners van de Green Deal Schone Stranden samen in strandpaviljoen De Waterreus in Scheveningen. Deze gedreven groep mensen heeft in 2018 veel ondernomen en bereikt om de stranden en daarmee de zee schoner te maken. In Scheveningen zijn plannen gemaakt voor 2019.

Terugblik 2018
In 2018 kregen sigarettenfilters extra aandacht. De filters zijn namelijk het meest gevonden afvalitem op toeristische stranden. Er zijn ontzettend veel filters geraapt: 33.102 tijdens de Trashure Hunt Summer Challenge, 14.696 op 8 kilometer strand tijdens de Boskalis Beach Cleanup Tour en ruim 7.000 tijdens de filteretappe van Expeditie Juttersgeluk, met hulp van peukenmonsters Nico en Tine. Ook was er vanuit Strand Nederland extra aandacht om paviljoenhouders aan te moedigen geen sigaretten meer te verkopen op het strand. Daarnaast zijn in 2018 allerlei andere goede activiteiten uitgevoerd om de stranden schoon te houden. Voorbeelden zijn de schoonmaak- en communicatieacties van gemeenten en verschillende NGO’s, de actie Schrijf die ballon af, de medewerking aan de National Geographic-campagne #Stop met plastic en de opruimhond Joy werd dier van het jaar.

De plannen voor het nieuwe jaar
Op 15 januari maakten we plannen voor 2019. Iedereen is nog steeds overtuigd dat de Green Deal meerwaarde biedt door samenwerking, netwerken en kennisdeling en –ontwikkeling. Ook vinden de partners het inspirerend en gezellig elkaar te zien. Het plan is om in 2019 gezamenlijk te werken aan het thema ‘minder verpakkingen’, in lijn met de aankomende Single-Use Plastics-richtlijn uit Europa. Veel acties uit 2018 worden voortgezet in 2019. Tijdens de bijeenkomst hebben we gesproken over de ‘menukaarten’ die Rijkswaterstaat maakt voor paviljoenhouders en gemeenten, waarop staat wat zij kunnen doen voor een schoon strand. Ook is gesproken over de strandverkiezingen, die Strand Nederland weer organiseert. Nieuwe ideeën voor 2019 zijn een videoclip van zeemansliederen over een schone zee, iets ontwikkelen om zeer klein afval aan de vloedlijn op te ruimen, een vuilradar ontwikkelen en experimenteren met pop up prullenbakken, de Sandcleaner en rookvrije zones.

Verslag Netwerkbijeenkomst Green Deal Schone Stranden_DEF