Gedragsbeïnvloeding en netwerken zijn volgens de uitkomsten van de workshop Green Deal Schone Stranden belangrijke punten voor 2018. Deze vond plaats op donderdag 7 september in aanloop naar de uitslag van de Schoonste Stranden Verkiezing 2017. Het doel was het inzichtelijk krijgen van ideeën rond de vraag waaraan de komende jaren tijd en geld besteed zou moeten worden binnen de Green Deal Schone Stranden.

In zes groepen van 8 tot 10 paviljoenhouders, vertegenwoordigers van gemeentes, strandexploitatieteams en burgerinitiatieven werd gediscussieerd rond een vijftal thema’s. Ook werd gestimuleerd zelf met andere vernieuwende ideeën te komen. Er werd goed samengewerkt en gedacht in welke richting de Green Deal Schone Stranden zich in het komend jaar moet bewegen. Per thema konden 100 punten verdeelt worden. Van belangrijk naar minder belangrijk waren de uitkomsten: anders (24%), netwerkbijeenkomsten (21%), vrijwilligersinitiatieven (20%), proeftuinen (13%), de aantrekkelijkheid van een mooi strand (13%) en monitoring (9%).

Het organiseren van netwerkbijeenkomsten scoorde hoog, maar ook gedragsbeïnvloeding werd veel genoemd als extra thema. Opvallend was de aandacht voor zwerfvuil bij strandovergangen. Doordat er steeds minder afval op de stranden te vinden is, groeit de wens voor een schone looproute van parkeerterrein en fietsenstalling, over de duinen naar het strand. Een andere veel besproken onderwerpen waren de veelvoud van initiatieven en daardoor de wens tot afstemming, eenheid en herkenning; aandacht en het benutten van energie en kennis van jongeren; en verder betrekken van bedrijven. Monitoring scoorde laag, maar is een instrument tot bewustwording, onderbouwing en voortgang. Partners hechten daarom ook waarde aan terugkoppeling van resultaten.