My Beach is een concept waarbij iedereen verantwoordelijkheid neemt om het strand schoon te houden, met de paviljoenhouder als middelpunt. Hoewel de gedachte naadloos aansluit bij de visie van de Green Deal Schone Stranden is het concept de laatste jaren wat in verval geraakt. Daarom gaan we deze zomer MyBeach nieuw leven inblazen met medewerking van alle ketenpartners die bij kunnen dragen aan een schoon strand.

Paviljoens die mee draaien in het vernieuwde My Beach concept tonen de intentie om actief voorop te lopen met verduurzaming en de aanpak van zwerfvuil. Deze paviljoen kunnen daarmee uitstekend gebruikt worden als testlocaties voor interventiemiddelen die door Green Deal partners worden ontwikkeld. In de loop van de tijd zal gekeken worden wat wel en niet werkt en zal ook geëxperimenteerd worden met plaatsing en positie. De Green Deal partners zullen hier een actieve rol in spelen. Een andere insteek die we zullen hanteren bij de My Beach locaties is dat we meer en meer willen gaan inzetten op duurzame, afval vrije en circulaire producten. De My Beach locaties zullen hierin een voortrekker rol spelen. Door een vraag te creëren zullen producenten het aanbod gaan uitbreiden.