Japan Tabacco International (JTI) heeft besloten op te stappen als partner in de Green Deal Schone Stranden.

JTI was betrokken bij de campagne ‘laat je peuk niet alleen’. Langs de Nederlandse kust zijn honderden peukenbakken of DropPits geplaatst. Dit zijn roosters in de grond of op een bak waar rokers hun peuk in kunnen gooien. Voor de realisatie hiervan werkte JTI samen met andere partners uit de Green Deal. Nederland heeft het FCTC verdrag ondertekend. In artikel 5.4 van dit verdrag is opgenomen dat contact tussen de overheid en de tabaksindustrie niet is toegestaan, tenzij sprake is van technische uitleg. Door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is JTI verzocht om zich terug te trekken als Green Deal partner. Op 29 januari 2018 heeft JTI ook officieel schriftelijk aangegeven geen partner meer te kunnen zijn van de Green Deal Schone Stranden.